Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Przywództwo oparte na mocnych stronach – pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego

Od początku roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego – dr hab. Joanny Gotlib, Oddział Zdrowia Publicznego WNoZ rozpoczął wdrażanie I etapu „Pilotażowego programu rozwoju liderów zdrowia publicznego – Strenghts-based leadership”. Program skierowany jest do studentów zdrowia publicznego, którzy dzięki tej inicjatywie mogą kształtować i wzmacniać zdolności i umiejętności przywódcze. W I edycji programu bierze udział 11 studentów I roku studiów I stopnia oraz 2 studentów III roku studiów I stopnia.

Wyjątkowość inicjatywy polega na możliwości skorzystania z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów – coachów certyfikowanych przez Instytut Gallupa, reprezentujących Strenghts Community Poland, którzy prowadzą profesjonalny coaching uczestników programu.

Istota przedsięwzięcia oparta jest na koncepcji opracowanej przez Instytut Gallupa, który od 40 lat prowadzi badania na temat talentów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w różnych rolach zawodowych. Test talentów Instytutu Gallupa – Clifton Strengths (StrengthsFinder) mierzy obecność 34 cech zwanych talentami, które definiuje się jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania oraz zachowania w  oczywisty sposób predysponujące do osiągnięć na pewnych polach. Najsilniejsze, najbardziej dominujące talenty danej osoby - TOP 5, mają największy wpływ na jej zachowanie i osiągnięcia.

Zajęcia grupowe oraz coaching uczestników rozpoczęły się w lutym i potrwają do końca semestru letniego. Studenci uczestniczyli już w pierwszym warsztatowym spotkaniu grupowym z coachami, podczas którego bazując na wynikach testu StrengthsFinder określono mocne i unikalne strony każdego z uczestników. W planach są także trzy spotkania indywidualne mające charakter rozmowy coachingowej. Odbędą się one pod następującymi hasłami: "Mocne i słabe strony moich talentów", "Moje talenty i moje działanie"oraz „Strategie dla moich talentów".

Projekt będzie kontynuowany w wyselekcjonowanej grupie studentów podczas II i III roku studiów I stopnia w formie programu mentorinowego.  

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_5146.jpg
IMG_5171.jpg
IMG_5188.jpg
IMG_5198.jpg
IMG_5230.jpg
IMG_5239.jpg
IMG_5243.jpg
IMG_5254.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter