Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Praktyczny kurs chirurgii dla studentów „Chirurgiczne techniki implantacji protez zastawkowych serca”

26 marca 2018 r. w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii, kierowanej przez dr. hab. med. Piotra Hendzla, odbył się kurs dla studentów „Chirurgiczne techniki implantacji protez zastawkowych serca”, realizowany w porozumieniu z Dziekanem I Wydziału Lekarskiego prof. Pawłem Włodarskim.

Organizatorami spotkania byli lekarze Kliniki Kardiochirurgii: dr Radosław Wilimski (opiekun Studenckiego Koła Naukowego), dr Paweł Czub, dr Adam Arendarczyk oraz przedstawiciele firmy Ethicon: Anna Piasecka, Marta Rojek i Aleksandra Dudzisz.

Studenci biorący udział w kursie samodzielnie wymienili zastawkę aortalną na protezę zastawkową dzięki wykorzystaniu symulatora zalecanego przez European Association For Cardio-Thoracic Surgery,  stosowanego w edukacji rezydentów kardiochirurgii - Devotini Aortic Valve Simulator. Przedstawiono również najnowsze informacje dotyczące materiałów szewnych stosowanych w kardiochirurgii. Podczas kolejnego kursu studenci będą mieli okazję samodzielnie wykonać plastykę zastawki dwudzielnej z użyciem sztucznego pierścienia mitralnego na symulatorze Verberkmoes Mitral Sim.

Kurs był unikalnym, praktycznym wprowadzeniem młodych lekarzy w problematykę technik chirurgicznych stosowanych podczas operacyjnego leczenia wad zastawkowych serca.

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_2329.jpg
IMG_2334.jpg
IMG_2349.jpg
IMG_2352.jpg
IMG_2356.jpg
IMG_2358.jpg
IMG_2365.jpg
IMG_2366.jpg
IMG_2368.jpg
IMG_2370.jpg
IMG_2373.jpg
IMG_2380.jpg
IMG_2393.jpg
IMG_2411.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter