Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Kalendarz wydarzeń - nadchodzące wydarzenia

Wrzesień 2018

20.09.2018
Kinferencja "Wielowymiarowość opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku"
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia

Szczegółowe informacje na stronie

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WUM w Warszawie, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa UM w Lublinie, Klinika Geriatrii WUM, Katedra i Klinika Geriatrii CM UMK w Bydgoszczy, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy
21.09.2018
Uroczysta Promocja absolwentów studiów licencjackich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego kierunku techniki dentystyczne i kierunku zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna
Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Żwirki i Wigury 63, sala nr 8, godz. 10:00
21.09.2018 - 23.09.2018
7 Europejski Kongres Exercise is Medicine
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Exercise is Medicine Polska zaprosza na 7 Europejski Kongres Exercise is Medicine, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce w dniach 21-23 września 2018 roku na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kongres skierowany jest do lekarzy, trenerów, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów oraz studentów powyższych kierunków studiów.

Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem dnia codziennego każdego człowieka. Dzięki odpowiednio skonstruowanym planom treningowym ruch zmniejsza śmiertelność i poprawia jakość życia, wpływa również korzystnie na przebieg wielu chorób przewlekłych. W trakcie trzech dni Kongresu eksperci i specjaliści z całego świata przybliżą uczestnikom wiedzę na ten temat. W programie przewidziane są zagadnienia z zakresu sportu rekreacyjnego, aktywności fizycznej w różnych chorobach przewlekłych oraz w różnym wieku, motywacja, zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego oraz psychologii sportu.

W ramach kongresu odbędą się 4 wydarzenia:

- 7th European Initiative for Exercise is Medicine Congress
- 1st European Medical Fitness Convention
- 1st Medical Fitness Workshops
- Spacer po Zdrowie - Zaproś swojego Lekarza

Więcej informacji na stronie: https://www.exerciseismedicine.org/poland/

Rejestracja https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/7th-european-initiative-f...

Exercise is Medicine Polska
JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś, Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Polski Komitet Olimpijski.
21.09.2018 - 30.09.2018
XXII Festiwal Nauki

Zajęcia zaplanowane przez Wydział Nauki o Zdrowiu w ramach XXII Festiwalu Nauki 2018

27.09 „Nieuczciwe i nieetyczne praktyki publikacyjne naukowców w dobie nadmiaru informacji”-  dr Mariusz Panczyk Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Godz. 15 00, CBI sala 8.

24 .09  „Żywienie emocjonalne czyli jak emocje kierują zachowaniami żywieniowymi człowieka” - dr n. o zdr Mariusz Jaworski, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Godz. 15 00, Sala 140/139, CD

28.09 „Rak piersi i szyjki macicy - czy to tylko sprawy kobiece?” dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz,

Marta Maksimiuk, Aleksandra Sobiborowicz, Anna Liszcz - Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, godz. 16.00, CBI sala nr 8

25. 09 „Od poczęcia do narodzin - rozwój i narodziny człowieka – pomoc człowiekowi w przyjściu na świat” - dr n. med Grażyna Bączek, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej. Godz. 16.00. – 18.00, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej, ul. Żwirki i Wigury 81.

 27. 09 „Powiedz „NIE” odleżynom”- dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz, dr n. o zdr. Ewa Kobos. Godz 16.00-18.00, ul Erazma Ciołka 27; Zakład Pielęgniarstwa Społecznego II piętro sala 205. 

Oprócz wyżej wymienionych zajęć odbędą się jeszcze spotkania o charakterze zamkniętym , w których będą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Zajęcia zaplanowane przez Wydział Farmaceutyczny

27.09 „Czy szczepienie ma znaczenie? Fakty i mity narosłe wokół szczepień ochronnych”. dr n. farm. Monika Grudzień (Zakład Chemii Leków), Marianna Gajda (studentka), Joanna Oberska (studentka), godz. 16:00, ul. Banacha 1a, Aula im. prof. Olszewskiego.

26.09 „O księżnej Jabłonowskiej, która pierwsza w kraju naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła”. dr hab. Iwona Arabas (Zakład Farmacji Stosowanej), godz. 15:00, ul. Banacha 1a, Aula im. prof. Olszewskiego .

27.09 „Nowoczesna diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych”. dr n.  farm. Sławomir Białek Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, godz. 17:00, ul. Banacha 1a, Aula im. prof. Olszewskiego.

26.09 „Opieka Farmaceutyczna to gwarancja zwiększająca bezpieczeństwo pacjentów” prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska (Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej),  godz.16:00, ul. Banacha 1a, Aula im. prof. Olszewskiego.

27.09 „Lek roślinny w medycynie ludowej i współczesnej oraz perspektywy rozwoju fitoterapii” dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko ( Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii), godz.15:00, ul. Banacha 1a, Aula im. prof. Olszewskiego.

 

Szczegółowe informacje

22.09.2018
Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dzieci dla studentów kierunku Tematy
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Gospodarzem spotkania będzie prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM.

Wiecej informacji o Uniwersytecie Dzieci na stronie https://uniwersytetdzieci.pl/

25.09.2018
Warsztaty "Immunoterapia adoptywna nowotworów"/ Workshop “Adoptive immunotherapy for cancer”
Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM/ The Medical University of Warsaw (Centrum Dydaktyczne, Hall A), godz. 10.00/ 10.00 a.m.

Członkowie Konsorcjum STREAM zapraszają młodych naukowców (studentów, doktorantów i doktorów) na konferencję dotyczącą postępów i najnowszych osiągnięć immunoterapii adoptywnej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii chorób nowotworowych, zorganizowaną w ramach projektu STREAM. Członkowie Konsorcjum STREAM oraz zaproszeni goście podsumują w formie wykładów aktualną wiedzę w dziedzinie immunoterapii oraz przedstawią wyniki swoich badań.

Prezentacje wygłoszą:

 • Lorenzo Galluzzi, PhD, Weill Cornell Medical College;
 • Jon Amund Kyte, MD PhD, Oslo University Hospital;
 • Tuna Mutis, MD PhD, VU University Medical Center;
 • Dominika Nowis, MD PhD, Centre of New Technologies;
 • Piotr Trzonkowski , MD PhD, Medical University of Gdansk;
 • Tomasz Rygiel, PhD, Medical University of Warsaw.

W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://goo.gl/forms/8Q5QrpmFr6QmttBJ2

Rejestracja obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: stream@wum.edu.pl 

Agenda wydarzenia


Young researchers (students, PhD students and postdoctoral scholars) are invited to take part in the conference on the progress and latest achievements in adoptive immunotherapy including antitumor therapy, organized in the framework of the STREAM project. STREAM consortium members and invited guest speakers will summarize current knowledge in the field of immunotherapy and will provide the audience with results of their research.

Presentations will be delivered by:

 • Lorenzo Galluzzi, PhD, Weill Cornell Medical College;
 • Jon Amund Kyte, MD PhD, Oslo University Hospital;
 • Tuna Mutis, MD PhD, VU University Medical Center;
 • Dominika Nowis, MD PhD, Centre of New Technologies;
 • Piotr Trzonkowski , MD PhD, Medical University of Gdansk;
 • Tomasz Rygiel, PhD, Medical University of Warsaw.

The applicants are requested to complete the submission form available at: https://goo.gl/forms/8Q5QrpmFr6QmttBJ2

Registration is obligatory. The number of places is limited.

For organizational matters contact: stream@wum.edu.pl 

Agenda

27.09.2018
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych”
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Spotkanie jest dedykowane pielęgniarkom operacyjnym. 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://pce.com.pl/?page_id=421&event_id=158

Program: https://pce.com.pl/?page_id=185&event_id=158

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego WUM oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM
28.09.2018 - 30.09.2018
4th Baltic Stem Cell Meeting (BSCM)
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencja realizowana jest w ramach projektu CEPT II RPMA.01.01.00-14-8476/17-00

Szczegółowe informacje na stronie

29.09.2018
Uroczystość odnowienia dyplomów lekarskich po 50 latach
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula B, godz. 11:00
I Wydział Lekarski WUM

Październik 2018

02.10.2018
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 10:00
03.10.2018
03.10.2018 Uroczysta Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 12.00
04.10.2018
Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, kierunku technik dentystycznych, kierunku zdrowie publiczne specjalność higiena stomatologiczna oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A, Aula B, goz. 11:00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM
09.10.2018
Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku lekarskiego, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii, logopedii ogólnej i klinicznej oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego
Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 11.00
11.10.2018 - 12.10.2018
II Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich
ul. Stabłowicka 147, bud. 1A, Wrocław

Konsorcjum BBMRI.pl serdecznie zaprasza do udziału w drugiej Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, organizowanej w dniach 11-12 października 2018 roku we Wrocławiu. Konferencja skierowana jest głównie do osób zajmujących się tematyką biobankowania, medycyny precyzyjnej, a także wszystkich zainteresowanych gromadzeniem materiału biologicznego i wykorzystaniem go do badań.

https://www.port.org.pl/ii-krajowa-naukowo-szkoleniowa-konferencja-bioba...

11.10.2018 - 12.10.2018
II Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich " Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu"
Wrocław , Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147
Konsorcjum BBMRI.pl, PORT (Polski Ośrodek Rozwoju Technologii)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydent Wrocławia, Ministerstwo Zdrowia.
12.10.2018 - 13.10.2018
Konferencja pt.: „Pułapki w hematoonkologii”
Hotel Airport Okęcie

Spotkanie skierowane jest do hematologów, transfuzjologów, onkologów, chirurgów onkologicznych.

Hematoonkologia jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny. O tym jakie nowe możliwości leczenia i diagnostyki w tym zakresie daje współczesna medycyna dowiedzą się uczestnicy konferencji pt. „Pułapki w hematoonkologii”. Nie zabraknie kontrowersyjnych tematów i wskazań potencjalnych zagrożeń oraz największych wyzwań. Komitet Naukowy tworzą uznani eksperci: prof. dr hab. Andrzej Deptała oraz prof. dr hab. Jan Walewski. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy pełni Klinika Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Program szczegółowy: https://www.termedia.pl/Konferencje?Program_szczegolowy&e=822&p=6051

18.10.2018
Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne
Aula B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz. 12.00
23.10.2018
Otwarcie wystawy "100 lat troski o zdrowie Polaków"
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2A,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Studium Historii Medycyny WUM
JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś
25.10.2018 - 26.10.2018
IV edycja konferencji "Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje"
Biblioteka Główna WUM, ul Żwirki i Wigury 63, godz. 10:00-19:00
Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia. Rejestracja możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji na stronie konferencji.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
25.10.2018 - 26.10.2018
Konferencja "Bezpieczeństwo dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole/przedszkolu"
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Gocławska 4

Szczegółowe informacje na stronie 

JM Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej

Listopad 2018

14.11.2018
Uroczysta LXXXIV Promocja Lekarzy I Wydziału Lekarskiego
Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, godz. 17:00
I Wydział Lekarski WUM
24.11.2018
I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Aula wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Żwirki i Wigury 61

W imieniu organizatorów zapraszamy na I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze możliwości współczesnej fizjoterapii i perspektywy jej rozwoju. 

W czasie sesji plenarnej przedstawione zostaną najnowsze tendencje i dobre praktyki, które już są realizowane w Polsce lub powinny być jak najszybciej dostosowane do naszego kraju. Zaplanowano 36 warsztatów tematycznych ze wszystkich dziedzin fizjoterapii.

Program Kongresu - plik PDF - 2 MB

Link do strony Kongresu http://kongres.kif.info.pl/

Krajowa Izba Fizjoterapeutów i II Wydział Lekarski WUM
27.11.2018
Uroczysta Promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, godz. 16:00
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
28.11.2018
Uroczysta Promocja lekarzy II Wydziału Lekarskiego
Zamek Królewski w Warszawie, godz. 14.00

Grudzień 2018

10.12.2018
XXVIII Sesja Noblowska I Wydziału Lekarskiego
Galeria Porczyńskich. Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, ul. Plac Bankowy 1, godz. 17:00
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wrzesień 2020

09.09.2020 - 11.09.2020
International Conference of the Polish Society of Biomechanics – BIOMECHANICS 2020
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim WUM
JM Rektor WUM
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube