Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Sympozjum „Chirurgia trzustki u dzieci”

6 października br. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyło się Sympozjum poświęcone chirurgii trzustki u dzieci. Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia.

W imieniu gospodarzy, uczestników konferencji powitał prof. Andrzej Kamiński - kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej WUM, która była organizatorem wydarzenia wraz Fundacją - Akademia Esculap.

Do zgromadzonych zwróciła się także reprezentująca JM Rektora - prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Dziękując za zorganizowanie Sympozjum, podkreśliła wagę i znaczenie jego tematu. Wszystkim biorącym udział spotkaniu życzyła uzyskania wiedzy, która zostanie wykorzystana w ich pracy.

Na Sympozjum złożyły się trzy sesje, podczas których wybitni eksperci z Polski i zagranicy  podzielili się wiedzą na temat najnowszych trendów w leczeniu chorób trzustki. Wiele uwagi poświęcono  technicznym aspektom chirurgii trzustki oraz leczeniu endoskopowemu i nieoperacyjnemu. Omówiono również tematy związane z postępowaniem okołooperacyjnym i wskazaniami do leczenia operacyjnego w chorobach trzustki u dzieci.

 

 

Fot. Jarosław Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback