Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Archiwum

Paweł Adamowicz

Rektor i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wstrząśnięci śmiercią Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza. Głęboko poruszeni przekazujemy kondolencje Rodzinie i Bliskim Pana Prezydenta, środowisku akademickiemu Gdańska i wszystkim jego mieszkańcom. Dodatkowym ciosem jest dla nas fakt, że to tragiczne zdarzenie miało miejsce podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Fundacji, która od wielu lat tak mocno wspiera swoimi działaniami polską medycynę i szpitale kliniczne naszego Uniwersytetu, dzięki czemu możemy razem skuteczne pomagać pacjentom. 

 

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzymy w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z głębokim żalem przyjęli informację o śmierci

 dr. inż. Macieja Śmietanowskiego

 doświadczonego i wspaniałego nauczyciela, związanego z Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zaangażowanie i wieloletnia praca pana doktora zostały docenione przyznaniem Złotego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Nagrody JM Rektora zespołowej dydaktycznej III stopnia.

Rodzinie i bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Ks. Jan Twardowski 


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z ogromnym smutkiem przyjęli informację o śmierci
w wieku 72 lat

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Prorektora do spraw Kadr w latach 1999-2005,
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1996, 1996 -1999 oraz 2005-2008,
Prodziekana ds. Nauki macierzystego Wydziału w latach 1987-1993,
Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w latach 2005-2008,
Kierownika Zakładu Badania Środowiska w latach 1983-2012,
Zastępcy Dyrektora Instytutu Biofarmacji w latach 1985-1987.

 Odszedł wybitny Naukowiec, wspaniały Nauczyciel akademicki,
wielki Przyjaciel studentów i młodej kadry naukowej.

Wielkie zaangażowanie Pana Profesora zostało docenione przyznaniem m.in.  
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnego Krzyża Zasługi,  
Medalu Komisji Edukacji Narodowej,  Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, 
Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego za zasługi dla aptekarstwa,
nagród naukowych Ministra Zdrowia  oraz ponad 30 nagród JM Rektora. 

Pan Profesor był Absolwentem naszej Uczelni i z Alma Mater związał swoje zawodowe życie  
od roku 1969 aż do końca swojej ziemskiej drogi.
Jeszcze kilka dni temu uczestniczył w uczelnianych i wydziałowych uroczystościach.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
W przypadku Pana Dziekana Józefa Sawickiego to nie jest prawda.
Będzie nam bardzo brakowało Jego ciepła, serdeczności,
uśmiechu i dobrych, płynących z serca rad.

Choć wiedzieliśmy o chorobie, z którą się zmagał, trudno nam uwierzyć w Jego odejście.

Spoczywaj w pokoju, Drogi Profesorze.

Z  głębokim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Człowieka o wielkim sercu, wybitnego Naukowca,
wspaniałego Nauczyciela akademickiego.
Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia i wsparcia 

Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

„Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić...”

 Z niedowierzaniem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 grudnia 2018 roku zmarł nasz Przyjaciel i Kolega

dr Maciej Śmietanowski

Człowiek o wielkim sercu. Doświadczony i wspaniały nauczyciel.  
Jego nagłe odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.
Maciek na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Córce Maryli,
naszej serdecznej Koleżance oraz Całej Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia i wsparcia

 Koleżanki i Koledzy
z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
I Wydziału Lekarskiego 

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z wielkim smutkiem przyjęli informację o śmierci w wieku 89 lat

 Prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Spiechowicza

 związanego z naszą Uczelnią przez 70 lat - od rozpoczęcia studiów w roku 1948,
Absolwenta z roku 1952,
Prorektora ds. Dydaktycznych w latach 1972-1978.
Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii w latach 1973-1999,
Kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej  w latach 1970-1973.

 Pan Profesor był wielkim orędownikiem i skutecznym organizatorem
współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem w Lund
i Uniwersytetem Stony Brook w Nowym Jorku,
Visiting profesor wielu światowych uczelni,
 Autorem i współautorem ponad 230 publikacji w czasopismach polsko- i obcojęzycznych
oraz 16 podręczników, monografii i filmów dydaktycznych,
wieloletnim Redaktorem Naczelnym Protetyki Stomatologicznej,
Przewodniczącym Krajowego Zespołu w dziedzinie Protetyki Stomatologicznej,
Członkiem Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
Członkiem Rady Głównej Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
Ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia,
Członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 Praca i zaangażowanie Pana Profesora zostały docenione przyznaniem m.in.:
Krzyża Kawalerskiego i Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski,
Medalu za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Medalu za zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.

 Żegnamy wybitnego Naukowca,
wspaniałego Nauczyciela akademickiego,
Przyjaciela studentów i młodych badaczy,
Człowieka, który przez wiele lat z oddaniem służył naszej Uczelni.

 Pozostaniesz Profesorze
we wdzięcznej pamięci
Społeczności akademickiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 Spoczywaj w pokoju.

Z wielkim smutkiem żegnamy

Prof. dr. hab. n. med. Eugeniusza Spiechowicza

Prorektora Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1972 – 1978,
Kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej AM w latach 1970-1973,
Kierownika Katedry Protetyki Stomatologicznej IS AM w latach 1973 – 1999,
Specjalistę Krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej w latach 1983 – 2001.

Wieloletniego Redaktora Naczelnego czasopisma „Protetyka Stomatologiczna”,
Członka Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia w latach 1978 – 1982,
Członka Komitetu Kongresowego Światowej Federacji Stomatologii (FDI) w latach 1984 – 1999,
Eksperta WHO w zakresie dydaktyki i profilaktyki w latach 1973 - 1986.

Odszedł od nas Wielki Człowiek, wybitny naukowiec, wspaniały lekarz i nauczyciel,
wychowawca niezliczonej rzeszy studentów i lekarzy, ceniony za ogromne zaangażowanie w pracę
dla dobra Uczelni i rozwój stomatologii.


Pani dr Leokadii  Spiechowicz i całej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składają

Dziekan i Rada Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego adiunkta
Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni

Dr. n. med. Macieja Sierpińskiego

związanego  z II Katedrą i Kliniką Chirurgiczną,
Kliniką Chirurgii Ogólnej i Plastycznej oraz  Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie.

Wspaniałego chirurga, cenionego dydaktyka,
człowieka o wyjątkowej osobowości, pełnego ciepła, dobroci i humoru.

 Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

 Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoRektor, Senat i cała Społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2018 r. zmarł

Prof. dr hab. dr h. causa Albert Herz


Uczony o światowej renomie.
Członek Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften,
Dyrektor Max-Planck-Institut fur Psychiatrie (1979 – 1981),
Twórca i Kierownik Zakładu Neurofarmakologii w tym Instytucie (1972 – 1981).

Profesor był między innymi:
Członkiem Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina,
Wiceprezydentem Niemieckiego Towarzystwa Farmakologicznego,
Członkiem Honorowym Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Bólem oraz Niemieckiego
Stowarzyszenia Neuropsychofarmakologicznego i Neuropsychiatrycznego.

Był autorem i współautorem wielu podręczników i monografii oraz publikacji,
wśród których część powstała we współpracy z polskimi naukowcami.
Profesorowi zawdzięczamy wprowadzenie w naszych laboratoriach nowych technik badawczych.

W uznaniu zasług Profesora Akademia Medyczna w Warszawie nadała
mu w roku 1990 tytuł Doktora Honoris Causa.
Przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk został odznaczony Medalem Kopernika.

Żegnamy wybitnego Naukowca

Cześć Jego pamięci !

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

In Memory of Eminent Professor

Albert Herz

The Pharmacologist
Director of self-founded Department of Neuropharmacology of Max-Planck-Institute for Psychiatry
Doctor Honoris Causa of Medical University of Warsaw

Friend of many Polish scientists.

With great sadness

Head and community of Department of Experimental and Clinical Pharmacology
Medical University of Warsaw

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter