Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Informacja o przetargu nieograniczonym na zbycie Ośrodka Wypoczynkowego w Somiance

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, iż w przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

Nie wpłynęła żadna oferta

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback