Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Informacja o III edycji pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka

      WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY


informuje, iż w III edycji przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski w skład której wchodzą działki z obrębu 0017-Somianka o nr ewidencyjnych 1332; 1333; 1334; 1335/1:będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nakłady finansowe poniesione przez WUM na gruncie Skarbu Państwa o nr ewidencyjnym działki 1335/2.

                                                                  Nie wpłynęła żadna oferta

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube